Nie testujemy na zwierzętach

AVON nie prowadzi testów na zwierzętach, aby potwierdzić bezpieczeństwo swoich kosmetyków lub ich składników i jako pierwsza duża firma kosmetyczna, zrezygnował z tej praktyki już 30 lat temu. 

Chiny – jeden z rynków, na którym działamy – nakłada na firmy kosmetyczne prawny obowiązek testowania na zwierzętach tzw. „produktów specjalnego użytku” – takich jak kremy do opalania czy dezodoranty sprzedawane w Chinach oraz kosmetyków importowanych do Chin. Testy te prowadzone są na zlecenie chińskich władz w laboratoriach akredytowanych przez Chiński Urząd ds. Żywności i Leków. AVON nie zgadza się z tym, że testy na zwierzętach są niezbędne do potwierdzenia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i aktywnie angażuje się w działania mające na celu zaprzestanie przez Chiny testowania na zwierzętach. AVON wspiera rozwój metod alternatywnych dla badań na zwierzętach, współpracując z organizacjami naukowymi, które opracowują nowe rozwiązania pozwalające sprawdzić bezpieczeństwa produktów bez wykorzystania zwierząt. Co więcej, wspólnie ze stowarzyszeniami branżowymi, AVON podejmuje działania, by rządy wszystkich krajów jak najszybciej uznały metody wykluczające testowanie na zwierzętach. Firma ogranicza również liczbę swoich produktów, które zgodnie z chińskim prawem wymagają badań na zwierzętach. Żadne produkty AVON, które były testowane w Chinach, nie są sprzedawane na żadnym rynku w Europie, w Afryce, ani też w Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie. Naszym celem jest, aby do końca 2019 r. produkty AVON testowane przez chińskie władze zostały wycofane ze wszystkich światowych rynków z wyjątkiem Chin.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, AVON nie prowadzi testów na zwierzętach i jako pierwsza duża firma kosmetyczna, zrezygnował z tej praktyki już 30 lat temu.

AVON Cosmetics Polska nie sprzedaje żadnych produktów testowanych na zwierzętach.

Mimo tego, że nie prowadzimy badań na zwierzętach, PETA umieściła AVON na liście firm, które sprzedają swoje kosmetyki w Chinach, gdzie prawo wymaga, aby tzw. „produkty specjalnego użytku” – takie jak kremy do opalania czy dezodoranty – sprzedawane w Chinach oraz kosmetyki importowane do Chin, były testowane na zwierzętach. Testy te prowadzone są na zlecenie chińskich władz w laboratoriach akredytowanych przez Chiński Urząd ds. Żywności i Leków

Produkty AVON, które były testowane w Chinach, nie są sprzedawane ani w Europie, ani w Afryce, ani też w Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie. Naszym celem jest, aby do końca 2019 r. produkty AVON testowane przez chińskie władze zostały wycofane ze wszystkich światowych rynków z wyjątkiem Chin.

Rozważymy możliwość umieszczenia na naszych produktach znaku „cruelty-free”, jak tylko AVON przestanie sprzedawać kosmetyki testowane w Chinach. Żadne z produkty AVON, testowane w Chinach, nie są sprzedawane w Europie, Afryce, Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie. Naszym celem jest, aby do końca 2019 r. produkty AVON testowane przez chińskie władze zostały wycofane ze wszystkich światowych rynków z wyjątkiem Chin.

AVON nie zgadza się z chińskim prawem, według którego testy na zwierzętach są niezbędne do potwierdzenia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i aktywnie angażuje się w działania na rzecz zakończenia testów na zwierzętach w Chinach. Firma wspiera także rozwój metod alternatywnych dla badań na zwierzętach, współpracując z organizacjami naukowymi, które opracowują nowe rozwiązania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów bez
wykorzystania zwierząt.

Zgodnie z chińskim prawem, obowiązkiem testowania na zwierzętach objęte są tzw. „produkty specjalnego użytku” – takie jak kremy do opalania czy dezodoranty – sprzedawane w Chinach oraz kosmetyki importowane do Chin.

Jesteśmy przekonani, że wpływ AVON jako światowego lidera branży kosmetycznej pomoże przyspieszyć proces przyjęcia przez władze chińskie metod badań wykluczających wykorzystanie zwierząt i definitywnie zakończyć testowanie na zwierzętach na całym świecie.
Firma współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi i organizacjami naukowymi, które opracowują nowe, alternatywne rozwiązania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Z radością obserwujemy postępy w negocjacjach z chińskimi władzami. W 2014 r. Chiny zrezygnowały z wymogu testowania na zwierzętach m.in. produktów do makijażu, pielęgnacji ciała, włosów i paznokci, a także perfum wytwarzanych w Chinach.

Bezpieczeństwo klientów jest dla nas najważniejsze. AVON potwierdza bezpieczeństwo swoich produktów zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego i lokalnego. Nasze kosmetyki testujemy przy wykorzystaniu metod alternatywnych dla testów na zwierzętach takich jak modelowanie komputerowe, analiza dostępnych danych oraz badania in vitro.

Rozwój alternatyw dla testów na zwierzętach

AVON od lat angażuje się w działania na rzecz zaprzestania testów na zwierzętach, wspierając rozwój alternatywnych metod badań. Firma nieustannie współpracuje z organizacjami naukowymi, które opracowują nowe rozwiązania badające bezpieczeństwo produktów bez
wykorzystania zwierząt. Kluczowe organizacje, z którymi współpracuje AVON to:

 • Instytut Nauk InVitro (IIVS)
  Naukowcy AVON od lat są aktywnymi członkami Doradczego Panelu Naukowego Instytutu
  Nauk InVitro – naukowo-badawczej organizacji non-profit o zasięgu międzynarodowym, która
  pracuje nad postępem w metodach badań bez wykorzystania zwierząt. AVON jest także
  członkiem Rady na Rzecz Wspierania Prawnej Akceptacji Alternatywnych Metod Badawczych
  (ICARAA) przy IIVS, która promuje działania mające na celu przyspieszenie procesu wprowadzania i stosowania metod badawczych bez udziału zwierząt przez agencje rządowe
  takie jak Chiński Urząd ds. Żywności i Leków.

 • Centrum Alternatyw dla Testów na Zwierzętach przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa
  AVON od wielu lat współpracuje z Centrum Alternatyw dla Testów na Zwierzętach przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa, który przyznał firmie nagrodę za zaangażowanie w realizację zasady 3R (refinement, reduction, replacement – doskonalenie, ograniczanie, zastępowanie) oraz stosowanie metod alternatywnych dla testów na zwierzętach w ocenie bezpieczeństwa swoich produktów. Firma sfinansowała także pierwszy projekt naukowy Centrum poświęcony wykorzystaniu alternatywnych metod badań w testach alergicznych kontaktowych zapoczątkowany w 1988 r.

 • Fundusz na Rzecz Zastąpienia Zwierząt w Eksperymentach Medycznych (FRAME)
  W Europie AVON wspiera brytyjski Fundusz na Rzecz Zastąpienia Zwierząt w Eksperymentach Medycznych (FRAME) zajmujący się rozwijaniem nowych, wiarygodnych metod, które pozwoliłyby wyeliminować konieczność wykorzystywania zwierząt w testach, badaniach naukowych i edukacji. 
 • Europejskie Partnerstwo na Rzecz Alternatywnego Podejścia do Testów na Zwierzętach
  (EPAA) EPAA działa na zasadzie współpracy pomiędzy Komisją Europejską, europejskimi stowarzyszeniami branżowymi i siedmioma sektorami, które wspólnie podejmują działania mające na celu przyspieszenie opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach. Celem organizacji jest zastępowanie, ograniczanie testów na zwierzętach i doskonalenie regulacji dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach. 
 • Cosmetics Europe i Personal Care Products Council
  Cosmetics Europe i Personal Care Products Council to organizacje branżowe sektora kosmetycznego działające na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, których AVON jest czynnym członkiem. Oba te stowarzyszenia podejmują aktywne działania mające na celu przedstawianie chińskim władzom, w jaki sposób europejskie i amerykański firmy
  kosmetyczne wykorzystują metody alternatywne dla testów na zwierzętach do oceny bezpieczeństwa swoich produktów, a w konsekwencji wyeliminowanie badań na zwierzętach w Chinach.