Wstęp

Avon zawiera z niezależnymi kontrahentami (zwanym dalej wymiennie Niezależnymi Ambasadorkami / Ambasadorami bądź Ambasadorkami / Ambasadorami Avon) umowy sprzedaży produktów Avon. Ambasadorzy / Ambasadorki mogą nabywać produkty na własne potrzeby lub odsprzedawać je na rzecz swoich klientów. Niezależne Ambasadorki / Ambasadorzy nie są pracownikami Avon. Avon nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych przez Ambasadorki / Ambasadorzy, w tym w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych Ambasadorek / Ambasadorów / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży

 1. Informacje ogólne

Dane osobowe Ambasadorek/ Ambasadorów / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane przez administratora Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Słowicza 32 (02-170) („Avon”) w celach i w sposób określony poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do Avon przez Liderów Sprzedaży oraz Okręgowych Menadżerów Sprzedaży w celu wykonania umowy z Avon lub wspierania Twojego rozwoju w ramach działalności w Avon. Liderzy Sprzedaży oraz Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży są niezależnymi od Avon podmiotami i administratorami danych osobowych i decydują o środkach i sposobach przetwarzania danych. Co do zasady, Liderzy Sprzedaży i Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży przetwarzają Twoich dane osobowe zgodnie z niniejszym dokumentem. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób są zobowiązani do przekazania dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od Liderów Sprzedaży lub Okręgowych Menadżerów Sprzedaży. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP – o ile dotyczy)
 • datę urodzenia
 • informacje o Twoim rachunku bankowym
 • informacje o Twoich zakupach w Avon, oferowanych przez Avon rabatach, strukturze sprzedaży, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych) oraz informacje, jakie wymieniasz z Liderami Sprzedaży i Okręgowymi Menadżerami Sprzedaży.
 • informację o posiadaniu przez Ciebie konta w mediach społecznościowych (jeśli zgodzisz się, abyśmy kierowali do Ciebie reklamy za pośrednictwem mediów społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”. Więcej o cookies dowiesz się tutaj.
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Ambasadorek, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy z Tobą, w tym w celu realizacji zamówień, obliczania rabatów, prowadzenia szkoleń, obliczania wynagrodzenia), zapewniania bonusów i nagród w programach typu motywacyjnych i lojalnościowych oraz zarządzania kontem użytkownika w systemach informatycznych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, przez okres obowiązywania Twojej umowy z Avon oraz przez okres konieczny do wykonania rozliczeń po jej zakończeniu.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest wykonywanie umowy z Ambasadorką (umowy z Liderem Sprzedaży, Okręgowym Menadżerem Sprzedaży).

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących nam uprawnień lub obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia, a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Avon, tj. umożliwienie realizacji przysługujących Avon uprawnień lub obrony przed roszczeniami.

 • w celach komunikacyjnych. Możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS itd. w celach administracyjnych lub operacyjnych, na przykład, w celu wysłania potwierdzenia / statusu zamówienia lub płatności, przez okres obowiązywania Twojej umowy z Avon.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na dzieleniu się z Tobą informacjami w zakresie serwisu oraz zapewnienia wysokiego standardu obsługi.

 • w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń, jako Ambasadorka / Ambasador oraz zapewniania jak najwyższego poziomu współpracy z Avon, w celu informowania o produktach i ofertach Avon 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dopasowania naszych usług / produktów do Twoich potrzeb / preferencji, przez okres obowiązywania umowy. Na przykład, możesz wskazywać nam preferencje dotyczące miejsca dostawy. Możemy również zbierać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony www Avon w celu analizowania, jakie produkty będą dla Ciebie odpowiednie oraz w celu efektywnego udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.

M.in., aby pomóc w odsprzedaży produktów do klientów możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub telefonicznie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, informowania Cię o produktach i ofertach Avon oraz wspierania Twojej działalności jako Ambasadora / Ambasadorki, do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych zarówno drogą elektroniczną czy też za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie.

Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Twoich preferencji i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do tych preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany, przez czas obowiązywania umowy. Może się zdarzyć, że będziesz widziała/widział podczas surfowania w sieci reklamy Avon, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Do profilowania wykorzystujemy Twój profil behawioralny, stworzony na podstawie informacji dotyczących tego jak, gdzie i z jaką częstotliwością poruszałaś/eś się w Internecie, jak wygląda Twoja aktywność w Internecie, oraz jaka jest historia Twoich zakupów oraz historia produktów wrzuconych do koszyka, ale nie kupionych.

Dzięki takiemu profilowaniu możemy dokładnie określić czego reklama wysyłana do określonej grupy odbiorców ma dotyczyć, a tym samym będziesz otrzymywać oferty bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań i preferencji.

Zapewniamy, że nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest prowadzenie przez Avon marketingu bezpośredniego produktów. Masz prawo sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych, w celu ochrony naszych interesów biznesowych oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Avon, jakim jest zapewnienie wysokiego standardu naszych usług oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

 • w celu prowadzenia księgowości, dokumentacji, audytów, weryfikacji tożsamości, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dla celów prawnych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu wynikającego z przepisu prawa, przedawnienia roszczeń, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Avon, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

Poniższe dotyczy przetwarzania przez Avon danych osobowych Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych powyżej oraz w celu wspierania działalności gospodarczej innych Ambasadorek oraz Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży, w tym w szczególności w celu raportowania wyników sprzedaży, przez okres obowiązywania umowy zawartej z Avon, a następnie nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Avon, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest wykonywanie umowy z Liderem Sprzedaży / Okręgowym Menadżerem Sprzedaży oraz prawnie uzasadniony interes Avon, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących nam uprawnień lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, Avon może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, musimy znać Twoje dane kontaktowe, aby zrealizować wysyłkę produktów lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Ciebie płatności.

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom (będącym – w zależności od przypadku podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu, bądź innymi administratorami danych przetwarzających dane we własnym imieniu):

 • Twoim potencjalnym i obecnym klientom;
 • Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży;
 • Ambasadorkom / Ambasadorom;
 • innym spółkom z grupy Avon (ich lista jest dostępna tutaj);
 • podmiotom prowadzącym na Twoją rzecz Pracownicze Plany Kapitałowe (w stosunku do osób których dotyczy);
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej (w tym w zakresie IT, doradcom prawnym i ekonomicznym), udoskonalanie produktów Avon oraz Twoich doświadczeń jako Ambasadorki / Ambasadora Avon / Lidera Sprzedaży / Okręgowego menadżera Sprzedaży np. agencjom reklamowym i badawczym, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności oraz
 • organom administracji publicznej.

Udostępnienie/przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one odpowiednio zabezpieczone, w tym np. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub innych prawnie dopuszczalnych zabezpieczeń takiego transferu danych. Takie klauzule zostały podpisane (lub zostały zastosowane inne zabezpieczenia) przez naszych dostawców wsparcia i utrzymania systemów IT. W celu ochrony danych osobowych Ambasadorek / Ambasadorów, przekazywanych do spółki matki, Avon Products Inc. w USA, Avon Products Inc. uzyskał certyfikat w programie Privacy Shield. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń wejdź na www.avoncompany.com/privacy-shield-statement.html oraz www.privacyshield.gov lub skontaktuj się z nami.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich.

W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz taką zgodę wycofać w każdym czasie – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Twoje obowiązki

Aby zapewnić aktualność Twoich danych osobowych, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jako niezależny Ambasador /niezależna Ambasadorka jesteś odpowiedzialny / -a za przetwarzanie danych osobowych, jakie przetwarzasz podczas współpracy z Avon. Zobowiązujesz się  stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych, otrzymywanych, w inny sposób przetwarzanych i przechowywanych przez Ciebie w sposób inny niż określony w tym dokumencie.

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, to wówczas masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Ambasadorek / Ambasadorów

 1. Informacje ogólne

Poniższa informacja dotyczy danych osobowych Klientów Ambasadorek / Ambasadorów przekazywanych do Avon przez tych Klientów lub Ambasadorki / Ambasadorów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ambasador / Ambasadorka, u której realizujesz zamówienia oraz Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul Słowicza 32 (02-170) („Avon”).

Avon nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Klientów Ambasadorek / Ambasadorów, przez Ambasadorki /Ambasadorów, ponieważ Ambasadorzy / Ambasadorki są podmiotami niezależnymi od Avon. Ambasador / Ambasadorka przetwarza Twoje dane osobowe w określonych przez siebie celach i w określony przez siebie sposób, w tym dla własnych celów marketingowych. Co do zasady, Ambasadorzy / Ambasadorki powinni przetwarzać dane osobowe w celach określonych w tym dokumencie. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach, Ambasadorzy / Ambasadorki są zobowiązani/zobowiązane do przekazania Ci dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od Ambasadorek  / Ambasadorów. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
 • informacje o Twoich zamówieniach u Ambasadorki / Ambasadora, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje dotyczące płatności
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na stronie internetowej Avon lub w aplikacjach Avon i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”.
 1. W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu umożliwienia kontaktu z Ambasadorką, założenia i administrowania konta użytkownika, w celu realizowania Twoich zamówień u Ambasadora / Ambasadorki, do czasu wyrejestrowania konta użytkownika, a niezależnie od tego i w przypadku zakupów bez rejestracji do czasu zrealizowania zakupu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Kiedy składasz zamówienie u Ambasadorki / Ambasadora na produkty Avon, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Ambasadorką oraz jego zrealizowania. Kontakt z Tobą może zostać nawiązany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomość SMS w celu przesłania potwierdzenia zamówienia, uzyskania lub przekazania informacji dotyczących płatności oraz statusu zamówienia.

Podstawą przetwarzania danych w tym celu przez Ambasadorkę jest wykonywanie umowy sprzedaży produktów Avon.

 • w celu informowania o produktach i ofertach Avon (prowadzenia marketingu bezpośredniego) do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Jeżeli zapisałaś/eś się do Newslettera, wyraziłaś/eś zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, możemy kontaktować się z Tobą w taki sposób, w tym pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub telefonicznie w celu informowania o produktach i ofertach Avon.

Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Klienta i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do Twoich preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że będziesz widziała podczas surfowania w sieci reklamy Avon, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Do profilowania wykorzystujemy Twój profil behawioralny, stworzony na podstawie informacji dotyczących tego jak, gdzie i z jaką częstotliwością poruszałaś/eś się w Internecie, jak wygląda Twoja aktywność w Internecie, oraz jaka jest historia Twoich zakupów oraz historia produktów wrzuconych do koszyka, ale nie kupionych.

Dzięki takiemu profilowaniu możemy dokładnie określić czego reklama wysyłana do określonej grupy odbiorców ma dotyczyć, a tym samym będziesz otrzymywać oferty bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań i preferencji.

Zapewniamy, że nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów.

W przypadku, w którym podejmujesz interakcje z Avon w mediach społecznościowych (zamieszczanie postów, wiadomości), Avon będzie mieć dostęp do informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Masz prawo sprzeciwu wobec otrzymywania informacji marketingowych oraz prawo sprzeciwu wobec profilowania, w tym automatycznego podejmowania decyzji. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych, w celu ochrony naszych interesów biznesowych oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Avon, jakim jest zapewnienie wysokiego standardu naszych usług oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

 • w celu prowadzenia księgowości, dokumentacji, audytów, weryfikacji tożsamości, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dla celów prawnych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu wynikającego z przepisu prawa, przedawnienia roszczeń, a w razie prowadzenia postępowań sądowych, co najmniej do czasu ich prawomocnego zakończenia a także dłużej, jeżeli orzeczenia takie będą przedmiotem postępowania egzekucyjnego, do czasu ich skutecznego zakończenia, względnie przedawnienia możliwości egzekucji roszczeń opartych na prawomocnym orzeczeniu.

Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Avon, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji;

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, realizacja niektórych z powyżej opisanych celów może okazać się niemożliwe (na przykład nie mając danych kontaktowych, Ambasadorka może nie być w stanie zrealizować zamówienia).

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
 • Ambasadorkom / Ambasadorom, Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży;
 • innym spółkom z grupy Avon (ich listę znajdziesz tutaj: http://www.avoncompany.com/world/index.html );
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej (w tym w zakresie IT, doradcom prawnym i ekonomicznym), udoskonalanie produktów Avon oraz Twoich doświadczeń jako Ambasadorki / Ambasadora,
 • agencjom reklamowym i badawczym, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności oraz
 • organom administracji publicznej.

Przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one odpowiednio zabezpieczone, w tym np. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub innych prawnie dopuszczalnych zabezpieczeń takiego transferu danych. Takie klauzule zostały podpisane (lub zostały zastosowane inne zabezpieczenia) przez naszych dostawców wsparcia i utrzymania systemów IT. W celu ochrony danych osobowych przekazywanych do spółki matki, Avon Products Inc. w USA, Avon Products Inc. uzyskał certyfikat w programie Privacy Shield. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń wejdź na www.avoncompany.com/privacy-shield-statement.html oraz www.privacyshield.gov lub skontaktuj się z nami.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w mediach społecznościowych, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli zarejestrowałaś/eś konto użytkownika na stronie www.avon.pl, dane będą przetwarzane do momentu żądania usunięcia konta / wyrejestrowania się użytkownika. Dane osobowe Klientów, którzy nie zarejestrowali konta użytkownika będą przetwarzane przez okres potrzebny do prawidłowego przeprocesowania zamówień, a następnie przez okres, w którym Avon jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celu wypełnienia prawem nałożonych na Avon obowiązków, zrealizowania Twoich uprawnień lub wykonywania umów, okres, w którym Avon może dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.

Jeśli chcesz otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat okresów przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt.

Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możesz taką zgodę wycofać w każdym czasie, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Twoich dane osobowe przestaną być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu lub gdy wycofasz zgodę na takie przetwarzanie (w przypadku, w którym taka zgoda została udzielona).

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, to wówczas masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoich dane osobowe, prosimy o kontakt.

 

Pliki cookie i inne technologie

Polityka dotycząca plików Cookie

Polityka plików cookie („Polityka”) dotyczy różnych typów plików cookie lub podobne technologii, które mogą być stosowane w związku ze stroną internetową Avon, z której użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki plików cookie („Witryna”), oraz opisuje sposoby zarządzania tymi plikami / technologiami.. Zmiany Polityki mogą być dokonywane w każdym czasie, powiadomimy Cię, jeśli zmiany będą istotne. Informację o ostatniej aktualizacji znajdziesz pod przyciskiem: „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej Polityki w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Czym jest plik Cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony internetowej. Inne typy podobnych technologii działają w ten sam sposób, lub pobierają informacje już przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania danej witryny (takie jak wyraźne gify, piksele i cyfrowe odciski palców. Technologie te nazywamy „ciasteczkami”). Ciasteczka mogą być ustawiane przez właściciela witryny lub osobę trzecią. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania i wydajności stron internetowych. Strony internetowe mogą czytać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie ważnych informacji ułatwiające korzystanie z witryny i nawigację. Niektóre pliki cookie, zwane „sesyjnymi plikami cookie”, wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie, zwane „trwałymi plikami cookie”, są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym również w okresie pomiędzy sesjami.

Z jakich plików Cookie korzystamy?

Poniżej wymieniono różne rodzaje plików cookie, które mogą być używane w Witrynie, wraz z przykładami (jeszcze niżej znajdziesz informacje na temat plików cookie faktycznie używanych w Witrynie). Pliki Cookie można podzielić na 4 główne typy.

Niezbędne pliki Cookie.

Są niezbędne do działania Witryny, umożliwiają poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej usług oferowanych w Witrynie i funkcjonalności. Bez tych plików Witryna nie będzie działać tak płynnie, jak byśmy tego chcieli, i możemy nie być w stanie zapewnić niektórych wymaganych usług lub funkcjonalności. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku cookie Opis
Koszyk Takie pliki cookie zapewniają, że produkty, które umieszczasz w koszyku, są nadal dostępne, gdy chcesz finalizować zakup (check out).
Dane do logowania  
Bezpieczeństwo Ciasteczka bezpieczeństwa służą do kontroli bezpieczeństwa.

Performance Cookies

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane informacje są i służą wyłącznie do monitorowania Witryny i poprawy jej działania. Na przykład takie pliki cookie pokazują nam, które podstrony są najczęściej odwiedzane w Witrynie, pomagają rejestrować trudności, które odwiedzający napotykają korzystając z Witryny, oraz pokazują, czy reklamy są skuteczne. To pozwala nam ustalić ogólne wzorce korzystania z Witryny. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku Cookie                            Opis Jak zarządzać plikami cookie
Google Analytics Pliki cookie Google Analytics gromadzą zagregowane  dane statystyczne, aby poprawić prezentację Witryny i nawigację. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Pliki cookie Adobe Omniture analytics gromadzą zagregowane  dane statystyczne, aby poprawić Prezentację witryny i nawigację. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Funkcjonalne pliki Cookie

Te pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane podczas korzystania z Witryny. Umożliwiają udostępnianie ulepszonych, bardziej osobistych funkcje, na przykład mogą zapamiętywać preferencje marketingowe, takie jak włączanie lub wyłączanie możliwości otrzymywania e-maili marketingowych. Pliki te mogą również służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych części Witryny, które można dostosować. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które prosiłeś, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu.. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

 

Typ pliku cookie Opis
Język Językowe pliki cookie służą do przechowywania wybranego języka i wyświetlania prawidłowych opcji.
Lokalizacja Twój przybliżony adres (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) określony przez adres IP zostaje zachowany w celu automatycznego wyboru właściwego kraju i pokazania sprzedawców detalicznych na danym obszarze.
Strona wyjściowa Strona wyjściowa (witryna odwiedzona przed odwiedzeniem naszej witryny) może zostać zarejestrowana, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje
Ostatnia wizyta I aktywność Data ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są rejestrowane, aby zapewnić ci aktualizację „zmian w witrynie od ostatniej wizyty” i lepiej zrozumieć twoje preferencje.
Ostatnio oglądane wideo Data i tytuł ostatnio oglądanego filmu są rejestrowane, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje.
Pliki cookie typu Flash Pliki cookie Flash służą do odtwarzania treści audio i wideo.
Historia przeglądanych stron Pliki cookie historii stron służą do śledzenia sekwencji odwiedzanych stron. Jeśli podczas odwiedzania Witryny pojawi się komunikat o błędzie, informacje o pliku cookie zostaną zapisane w pliku dziennika w celu zgłoszenia błędu i rozwiązania .

 

Pliki cookie służące do targetowania lub reklamy (Targeting cookies)

Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej Witryny. Firmy te mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Ciebie i dostosowane do Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

Z jakich plików cookie korzysta Avon?

Pliki cookie podmiotów trzecich powszechnie używane w tej Witrynie wymieniono w poniższej tabeli. Staramy się aktualizować tę listę na bieżąco. W każdym przypadku możesz zarządzać wszystkimi plikami cookie i innymi technologiami śledzenia używanymi w tej Witrynie za pomocą naszego narzędzia do ustawiania preferencji plików cookie

 

Jak zarządzać plikami cookie?

Możesz odrzucić lub zaakceptować pliki cookie z Witryny w dowolnym momencie, odwiedzając

 

lub korzystając z ustawień plików cookie w przeglądarce. Informacje na temat procedury, którą należy zastosować w celu włączenia lub wyłączenia plików cookie przy użyciu narzędzia Avon związanego z zarządzaniem plikami cookie, są dostępne pod linkiem podanym powyżej. Informacje na temat procedury włączania lub wyłączania plików cookie w przeglądarce można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej za pośrednictwem ekranu pomocy. Informacje na temat często używanych przeglądarek można znaleźć w następującej witrynie, która nie jest powiązana z Avon, http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie są wyłączone, nie wszystkie funkcje strony mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

Cofnięcie zgody, nie powoduje to automatycznego usunięcia plików cookie, które są już na Twoim urządzeniu zgodnie z Twoją poprzednią zgodą. Musisz ręcznie usunąć te pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w przeglądarce internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij wiadomość e-mail na adres pl.daneosobowe.polska@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.